Ansvarlighed

Indstillet på grøn omstilling

Hos Conrum glæder vi os over den grønne omstilling, den store bevågenhed på ressourceforbrug og på de mange konkrete indsatser, som hjælper os i en mere bæredygtig retning.

Conrum - Modulbyggeri og bæredygtighed

Ansvarligt ressourceforbrug

Vi er opmærksomme på, hvordan vi forvalter ressourcerne internt i vores virksomhed og har derfor en ambition om at mindske materialeforbruget mest muligt.

Vi har fokus på en række miljøpositive tiltag, hvilket b.la. handler om at undgå spild, bygge i certificerede materialer og optimere transportruter.

LCA-beregninger

Vi arbejder på at kunne beregne et miljøaftryk i forskellige grader som eksempelvis i et enkelt materiale, i en hel konstruktion eller et større byggeri.

LCA-beregninger kan være komplekse, men vi gør det enkelt, nemmere og mere håndgribeligt i takt med de måleværktøjer, vi har til rådighed.

Svanemærket byggeri

Hos Conrum tilbyder vi at Svanemærke nogle af vores løsninger.

Vi anser mærkningen som et stærkt værktøj og en god deklaration, der fremmer den cirkulære tankegang, den effektive brug af ressourcer og den mindskede klimabelastning i byggeriet. 

ESG-rapportering

Vi arbejder aktivt med vores ESG-rapportering og tilstræber dermed at styre de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheden.

Indsatsen udmønter sig i en årlig ESG-rapport, der udkommer for første gang i Conrum-regi i løbet af 2026. 

Conrum Portræt0133

Vil du bygge med innovativt og ansvarligt modulbyggeri?

Kontakt vores salgsteam allerede i dag og kom videre med dit projekt.