Persondatapolitik

Hvilke informationer indsamler vi og hvorfor?

Dette er version 1, som sidst er opdateret den 25.04.2024.

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies
 3. Typer af personoplysninger som behandles
 4. Formål med behandlingen af personoplysninger
 5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
 6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
 7. Sletning og opbevaring af personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Ændringer til denne politik
 10. Kontaktinformation

1. Indledning

1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan Conrum (”os”, ”vi” eller ”vores”) i rollen som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med køb af ydelser, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside i funktionelle, statistiske og markedsførings henseende.

Vi har samlet et overblik over hvilke cookies og hvad vi bruger dem til under på vores side Cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

 

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:

 1. navn
 2. adresse
 3. telefonnummer
 4. e-mail
 5. fakturerings- og bogføringsbilag
 6. bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger)
 7. købshistorik
 8. regning status (saldo, kundepoint el.)
 9. kundenummer

3.2 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

 1. For at kunne levere eller tilbyde ydelser eller produkter brugere, kunder eller medlemmer.
 2. For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, eksempelvis opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag.
 3. At forhindre svindel og misbrug af it-system(er) og/eller produkter eller ydelser, som leveres via it-system(er).
 4. For at forbedre vores produkter, ydelser eller hjemmeside.
 5. At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
 6. At kommunikere med og udveksle oplysninger med offentlige myndigheder, hvor loven kræver dette.
 7. At kunne yde support og give servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og ydelser.
 8. For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, ydelser og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i forbindelse med søgsmål.

 

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

 1. Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
 2. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
 3. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.
 4. Grundlaget for behandlingen af de konkrete personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.

5.2 Vi foretager i tillæg til ovenstående i nogle tilfælde behandling i af personoplysningerne ved GPS-sporing til tracking af geografisk færden. Inden vi foretager denne behandling, indhenter vi samtykke hertil. Vi behandler disse oplysninger med følgende formål for øje: I forbindelse med mistanke om svindel, kan der i sjældne tilfælde installeres en GPS tracker i den mobile enhed.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

 1. Databehandlere
 2. Myndigheder

6.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.

Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

 

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

 

8. Dine rettigheder

8.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

8.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

8.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

8.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

8.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

8.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

8.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

8.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

8.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

8.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

8.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

8.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

8.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

 

9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

 

10. Kontaktinformation

10.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

 1. er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
 2. har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
 3. cønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person. Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på info@conrum.com.

 

Conrum
Amerikavej 1
7000 Fredericia
Danmark

CVR-nr.: 16148040

Conrum Portræt0133

Vil du bygge med innovativt og ansvarligt modulbyggeri?

Kontakt vores salgsteam allerede i dag og kom videre med dit projekt.